diversity forum

Diversity, identity, politics.  These issues rose to the forefront of debate in American society with the historical candidacies of Barack Obama and Hilary Clinton.  The rest of the world has joined us in this discussion and it continues in the next two months as part of a series organized by the Foundation Diversity Forum.  Join the debate about where to start with integration with experts and practioners at 18:00  on Wednesday, April 22 at Plan B. in Plac Zbawiciela in Warsaw and keep your eyes on this blog, where we’ll post updates on the series.

UPDATE: Follow after the jump to see the agenda.

 

Plan spotkania: Od czego zaczyna się integracja?

 Wstęp; Ambasada USA

Wstęp; FFR

1.             Omówienie  istniejących programów integracyjnych w krajach europejskich

np. Francja, Niemcy,  porównanie i próba określenia na poziomie prawno-instytucjonalnym w jakim miejscu znajduje się obecnie Polska?  Jest to punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Krótki opis rozwiązań instytucjonalnych w Polsce w praktycznym wymiarze; jak działają ?

Renata Stefańska: Ośrodek Badań nad Migracjami

2.            programy integracyjne? Do kogo są skierowane? I jak działają? Jaka jest

rola państwa, jaka jest rola ngo? Czym różni się oferta dla osób ubiegających się status uchodźcy od oferty skierowanej dla pozostałych grup migranckich?

Katarzyna Szyniszewska: Międzykulturowe Centrum Pomocy Zawodowej, PCPR

3.            Jak wygląda problem integracji w Polsce w obliczu  konkretnych

przykładów  (case studies) historii migrantów w Polsce, jakie przykłady możemy przedstawić?

Marina Hulia: Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, EQUAL, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic

Dyskusja:

 – jak można zidentyfikować założenia (nie artykułowane, ale jednak istniejące; np. poprzez ich konstrukcje i sposób funkcjonowania oraz oddziaływania na migrantów) wpisane w poszczególne programy integracyjne jeśli chodzi o relacje migranci społeczeństwo przyjmujące? (dot. języka, kultury, religii etc.) w odniesieniu do przykładów europejskich lub USA ? Co zaś na ten temat można powiedzieć w przypadku Polski, jeśli już coś możemy powiedzieć?

– do jakiego modelu chcemy dążyć a do jakiego dążymy? (czy mówimy bardziej o modelach wzajemnej akomodacji czy też ze względów np. na dysproporcje asymilacji; polityka tożsamości)

 -Polacy jako społeczeństwo przyjmujące