poster05-21

[This event will take place entirely in Polish. / Te wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.]

Ambasada amerykańska w Warszawie i Fundacja Forum Różnorodności serdecznie zapraszająna kolejną dyskusję w serii pt. “Polityka Tożsamości – transnarodowość a integracja”.

Spotkanie: “Pojęcie ‘rasy’ w Europie i w Stanach Zjednoczonych – porównanie z perspektywy historycznej.”

Po wyborze Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych, wielu komentatorów ogłosiło nadejście ery “post-rasowej”, w której różnice etniczne i koloru skóry nie mają znaczenia. W trakcie spotkania, dr Ewa Łuczak (Uniwersytet Warszawski) zastanowi się nad tym, jak dążenie do ideału spójnego społeczeństwa różnorodnego w USA powoduje pewien konflikt między perspektywą “uniwersalną” i wizją społeczeństwa “ponad-rasowego”, a perspektywą podkreślającą różnice etniczne i wykorzystujące do tego celu pojęcie “rasy”. Dr Łuczak przedstawi również różnice w sposobie traktowania pojęcia “rasy” w Stanach i w Europie.

Wypowiedzenie: dr Ewa Łuczak (Uniwersytet Warszawski
Prowadzenie: Artur Celiński (członek redakcji Res Publica Nowa)

Data: czwartek, 21 maja
Godzina: 19.00
Miejsce: Res Publica Nowa (ul. Gałczyńskiego 5) 

 **Ostatnie wydarzenie w serii:– piątek, 29 maja o godz. 18.00 –

Dyskusja: “Diaspora i Tożsamość – Polacy od Stanów do Anglii.”

Dr Michał Garapich (CRONEM, University of Surrey) i dr Anna Sosnowska (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski), przedstawią wyniki swoich badań nad społecznościami polskimi w USA i w Anglii.

Dyskusja będzie próbą odpowiedzi na pytania: jak Polacy w Stanach Zjednoczonych i w Anglii definiują swoją tożsamość? Co oznacza dla nich “polskość”? Jak postrzeganie własnej tożsamości zmienia się pod wpływem doświadczenia migracji i sytuacji społecznej w nowym kraju? W jakich kontekstach społecznych nagłaśniają Polacy swoją tożsamość i w jakim celu?

Paneliści: Michał Garapich (CRONEM, University of Surrey), Anna Sosnowska (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski)

Moderator: Izabela Kołbon (Uniwersytet Jagielloński)

Data: piątek, 29 maja
Godzina: 18.00
Miejsce: Res Publica Nowa (ul. Gałczyńskiego 5)
…………………………………………………………………
Więcej informacji:  www.ffr.org.pl