4 marca o godzinie 17:00, w 265 rocznicę urodzin Kazimierza Pułaskiego rozpoczyna się pierwsza edycja polsko-amerykańskiego konkursu głośnego czytania LIBROS LEGE. Konkurs rozgrywa się na Mazowszu, w Warszawie, w Cook County i w Chicago. W konkursie biorą udział biblioteki publiczne z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz biblioteki publiczne metropolii chicagowskiej. Celem LIBROS LEGE, po obu stronach Atlantyku, jest nie tylko czytanie samo w sobie i rozumienie słów, ale przede wszystkim pojmowanie tekstu. Ponadto Konkurs głośnego czytania LIBROS LEGE pozwala poznawać kulturę narodów. Zasady konkursu są proste. Uczestnicy LIBROS LEGE w Polsce czytają literaturę amerykańską, zaś uczestnicy w Stanach Zjednoczonych czytają literaturę polską. W Polsce organizatorem jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, a w USA Eisenhower Public Library District z Norridge (IL). Każda ze stron posługuje się wspólnym Regulaminem Konkursu, który różni się jedynie w szczegółach ze względu na specyfikę środowiska, w którym jest rozgrywany. Regulamin dla polskich uczestników dostępny jest na http://www.koszykowa.pl Nagrodą dla zwycięzców jest tygodniowy pobyt w USA połączony z przedstawieniem własnej interpretacji tekstu amerykańskim czytelnikom, w bibliotekach publicznych chicagowskiej metropolii. To szansa dla osób rozwijających umiejętność posługiwania się językiem angielskim na bezpłatną podróż do Stanów Zjednoczonych, zwiedzanie historycznego miasta Chicago i Cook County oraz poznanie życzliwości i gościnności ludzi, którzy pasjonują się literaturą. Zapraszamy Państwa serdecznie w imieniu dyrektora Biblioteki Publicznej m.st Warszawy- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego- dr. Michała Strąka i swoim własnym na to wspaniałe wydarzenie. Zgłoszenia od bibliotek publicznych Warszawy i Mazowsza przyjmowane są do końca lutego! Z inicjatywy laureatki 1-szej edycji konkursu, pani Moniki Zdunkiewicz, powołany został Komitet Wolontariuszy LL, podobnie jak w Chicago. Komitet weźmie czynny udział w przygotowaniach do Libros Lege, organizacji finału na Koszykowej oraz pobytu amerykańskich laureatów w Polsce.

CZYTAJCIE LITERATURĘ AMERYKAŃSKA! CHICAGO czeka na 5 tegorocznych laureatów!

Literatura konkursowa>>> Regulamin III edycji polsko-amerykańskiego konkursu Informacja Biblioteki publiczne otrzymają pulę plakatów i afiszy o LL2010.

Kronika LL2008 i 2009 dostępna jest na http://www.koszykowa.pl/biblioteka/content/blogcategory/95/316/ oraz www.msib.pl