Ambasada USA i Centrum Edukacji Obywatelskiej  wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zapraszaja na konferencję edukacyjną “Stosunki polsko – żydowskie. Jak uczyć o trudnej przeszłości”, która odbędzie się 16 kwietnia 2010 w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. W programie konferencji znajduje się sesja warsztatowa.

W programie spotkania znajdą się wystąpienia:

– dr Mary Johnson, z organizacji „Facing History and Ourselves”, USA (zyciorys w zalaczniku)
– dr Jolanty Ambrosewicz-Jacobs „Postawy młodzieży polskiej wobec Żydów, Holokaustu i pamięci o Holokauście” 2008-2010. Wyniki badań Centrum Badań Holokaustu UJ”
– Wiesławy Młynarczyk „Stosunki polsko – żydowskie po wojnie”

Sesja warsztatowa odbędzie się w czterech grupach:

– dr Mary Johnson „Facing History and Ourselves: Holocaust and Human Behaviour” (w j.angielskim)
– dr Jolanty Ambrosewicz – Jacobs “Pamięć, Niepamięć i/lub Post-pamięć? Wyzwania dla pamięci zbiorowej Holokaustu w postkomunistycznej Polsce”
– Wiesławy Młynarczyk  „Wydarzenia roku ’68”
– Arkadiusza Walczaka “Bękarty wojny” Quentina Tarantino jako środek dydaktyczny, czyli szok w kulturze, szok w edukacji?!

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej od trzech lat razem z Ambasadą Stanów Zjednoczonych organizuje konferencje dla nauczycieli, związane z tematyką Holocaustu, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, historii i kultury Żydów. Pierwsza konferencja, zorganizowana w 2008 roku wspólnie z CODN, poświęcona była fenomenowi Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, druga w 2009 roku – postawom Polaków, którzy w czasie wojny nie wykazali się wobec Żydów współczuciem i chęcią pomocy. Zależy nam na kontynuacji tych zagadnień, dlatego tegoroczną konferencję poświęciliśmy omówieniu  postaw wobec Żydów po wojnie. Temat ten, choć pojawia się w publicznej dyskusji, choćby w kontekście recepcji publikacji J. T. Grossa, nie jest edukacyjnie wystarczająco przedstawiony i omówiony.

Szczegółowe informacje o konferencji i zgłoszenie znajdują się na stronie internetowej CEO
http://www.ceo.org.pl/portal/b_sefer_doc?docId=54762

Dr Mary Johnson jest historykiem, od 27 lat jest związana z Facing History and Ourselves („Spojrzeć w oczy historii i sobie”), organizacją typu non profit, która doradza nauczycielom, jak włączać lekcje o Holokauście  do programów naucznia. Wcześniej wykładała women’s studies oraz historię Europy w Washington University, Temple University oraz East Tennessee State University.  Karierę nauczyciela rozpoczynała jako wolontariusz amerykańskiego Korpusu Pokoju w prowincji Sokoto Północnej Nigerii, gdzie zbudowała od podstaw szkołę. W licznych publikacjach naukowych zajmuje się następującymi tematami: Amerykanki francuskiego pochodzenia; kobiety Rewolucji Francuskiej; studia nt. Holokaustu; wykorzystywanie ustnych relacji; nauczanie o Holokauście i ludobójstwie; Proces Norymberski; profesor Yehuda Bauer; profesor Nechama Tec.  Jest jednym z autorów wydanej niedawno w ramach Facing History książki Crimes against Humanity and Civilization: The Genocide of the Armenians (Zbrodnie przeciwko ludzkości i cywilizacji. Ludobójstwo na Ormianach), współredagowała też catalog „Family Guide” poświęcony niedawnej wystawie Samuela Baka „Icons of Loss” („Ikony utraty”) – wspomnień o Holokauście w Europie Wschodniej.

Dr Johnson jest współautorką jednego z najczęściej używanych informatorów z serii „Facing History” pt. Elements of Time (Elementy czasu), który doradza nauczycielom, w jaki sposób mogą włączyć do zajęć o Holokauście nagrane na wideo relacje Ocalonych z Holokaustu. We współpracy z Anti-Defamation League (Liga Przeciwko Zniesławianiu) utworzyła magazyn internetowy, poświęcony nauczaniu o Holokauście po 11 września.

Dr Johnson jest głównym koordynatorem współpracy między Facing History a instytucjami, muzeami i uniwersytetami zajmującymi się Holokaustem, w zakresie opracowywania podręczników, szkolenia wyspecjalizowanych przewodników oraz organizacji zajęć warsztatowych.  Jej starania zaowocowały współpracą Facing History z licznymi instytucjami, takimi jak m.in.: Koppelman Center at Rider University; Holocaust-Genocide Center at Stockton College; Braun Center at ADL; New Jersey Commission on the Holocaust; Midwest Center for Holocaust Education; Association of Holocaust Organizations; South Carolina Council on the Holocaust; Georgia Commission on the Holocaust; Anne Frank Center; oraz Idaho Human Rights Center.

Rokrocznie reprezentuje Facing History na konferencjach w USA i za granicą, takich  jak: Scholars’ Conference on the Churches and Universities; New York Council on Social Studies; National Council on Social Studies (jest członkiem Międzynarodowego Zgromadzenia, przewodniczyła też oraz współprzewodniczyła Grupie ds. Działalności Międzynarodowej); Association of Holocaust Organizations; Middle Atlantic Council on Social Studies; konferencji nauczycieli w Hofstra University; organizowanych co dwa lata przez Rider University konferencji nt. Holokaustu; oraz międzynarodowych konferencji edukacyjnych w Yad Vashem.