W sobotę wieczorem Prezydent Obama uda się do Krakowa, by wziąć udział w niedzielnych uroczystościach związanych z pogrzebem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Pierwszej Damy Pani Marii Kaczyńskiej. Prezydent Obama w Krakowie ponowi płynące z głębi serca kondolencje pod adresem ważnego, zaufanego sojusznika oraz przekaże słowa wsparcia dla narodu polskiego w imieniu Amerykanów.

Wypowiadając się na temat wizyty prezydenta Obama, ambasador Feinstein powiedział: „Poprzez wizytę w Polsce Prezydent Obama pragnie wyrazić szacunek wszystkim tym, którzy ponieśli śmierć w tragicznym wypadku, a zarazem oddać cześć przywódcom i narodowi polskiemu w uznaniu okazywanej siły i hartu ducha. Spotykając się z przedstawicielami polskich władz i polskimi obywatelami widzę, że znajdują wielką pociechę w niezliczonych słowach wsparcia, jakie napływają ze Stanów Zjednoczonych i całego świata. Polacy są pogrążeni w bólu, ale jednocześnie dają jasny dowód, że są zjednoczeni i kierują swe myśli ku przyszłości.”

Komunikat Białego Domu

On Saturday evening, the President will travel to Krakow, Poland to attend the State Funeral of President Lech Kaczynski and First Lady Maria Kaczynska on Sunday, April 18th. The President will travel to Krakow to express the depth of our condolences to an important and trusted ally, and our support for the Polish people, on behalf of the American people.

Speaking on Obama’s visit, Ambassador Feinstein said, “In visiting Poland, President Obama will pay respect to those who perished in last week’s tragic accident and will pay tribute to the leaders and people of Poland for their resilience and resolve.  I’ve been meeting with the Polish leadership and the Polish people.  They are finding great comfort in the outpouring of support from the United States and the world.  Poles are grieving, but they are also sending a clear message that they are united and moving forward.”

White House Statement